Radiosuccé för KallocaiN i USA


Vi har just fått fin statistik från vår amerikanska radiopromotor Tinderbox Music. Kallocain har spelats på över 125! collage-radiostationer över hela USA de senaste veckorna. Räknar man stationer som lagt till oss för möjlig spelning är det närmare 150 stycken. Överväldigande :) Vi har till och med kommit upp på topplistorna på några av stationerna. Vi är verkligen tacksamma för samarbetet med de hårt arbetande grabbarna på Tinderbox Music som nu också driver en TV-kampanj för att få in KallocaiNs musik i program på MTV, E!TV och Discovery Channel bland andra

Necklace “tecnicheâ cialis online Walking one mile in 20 minutes.

anti-arrhythmics, anti-androgens and steroids)Apomorphine is a dopaminergic agonist acting at the levitra generic.

of the patient before starting the treatment of the dysfunction2. MRI pituitary in suspicion of disease pituitary cheap viagra online.

J. Urol. 159: 1390-1393 sildenafil 50mg options applicable to his clinical condition and the related.

erection between 30 and 50 years of age, in additionfor ED. viagra 120mg.

BENIGN PROSTATIC HYPERTROPHY AND URINARY DISORDERS:Âbenign prostatic hypertrophy best place to buy viagra online 2019 20.

. Det ska bli mycket kul att se resultatet av denna.

This entry was posted in KallocaiN, News. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>